Innan du kan göra din egen php.ini fil måste du lägga in vart den ligger i din .htaccess fil exemplevis

suPHP_ConfigPath /smi/web/lopdemo.se/

Om du skapar en php.ini fil direkt i rooten för din ftp användare kan du justera våra standard php flaggor.

När du sätter vart dina sessionsfiler ska sparas kan du skriva exempelvis

session.save_path = /smi/web/lopdemo.se/.htsessions/

.htsessions ger bra skydd eftersom filer & mappar som börjar med .ht inte går att komma åt från webben direkt, glöm inte skapa mappen först i ditt ftp program dock.

Exempelvis om du vill ändra storleken på uppladdade filer kan du lägga in:

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

Du kan också lägga in error loggning och logga till en egen fil.

log_errors = On
error_log = /smi/web/lopdemo.se/php.log

Du kan se våra standardvärden här: http://www.lopnet.se/server_phpinfo.html

Tillbaka till htaccess