Importera och exportera mysql databas

När du är inloggad på ssh servern kan du enkelt använda kommandona mysqlimport och mysqldump. Din databasdump kan du lämpligtvis kopiera med hjälp av scp.

Exportera en mysqldump från vår sql server

Detta kommando dumpar databasen s123_wordpress till filen ”s123_wordpress.sql”

s123@ssh.i8t.com:~> mysqldump -us123 -p -hsql.i8t.com s123_wordpress > s123_wordpress.sql

Detta kommando dumpar alla databaser som användare s123 har tillgång till till filen ”all_databases.sql”

s123@ssh.i8t.com:~> mysqldump -us123 -p -hsql.i8t.com --all-databases > all_databases.sql

Importera en mysqldump till vår sql server

s123@ssh.i8t.com:~> mysqlimport -us123 -p -hsql.i8t.com s123_wordpress s123_wordpress.sql